Transit Chiron Bạch Dương và Hải Vương Song Ngư

Bài viết gốc Vũ Đình Tường:
Transit Chiron Bạch Dương sẽ chấm dứt từ ngày 15.04.2027. Transit Hải Vương Song Ngư sẽ kết thúc vào 31.03.2025 Có vài điều cần ý thức để thấy dễ sống hơn trong thời kỳ Chiron Bạch Dương và Hải Vương Song Ngư. Thứ nhất, càng…

Ceci, July 2018 Interview – Seo Kang Joon’s Summer

Bài viết gốc Hazel Kang Joon:
Seo Kang Joon is most absorbed in himself, but he does not fall into narcissism. This wise sense of balance is exactly his first virtue. A new season of Seo Kang Joon begins through the drama “Are You Human”.   You must have travelled to various countries…

Uranus, tự do, tự tại?

Bài viết gốc Chiêm tinh?:
“Biển Bắc có con cá tên là Côn, lớn không biết mấy ngàn dặm. Nó biến thành con chim tên là Bằng, lưng con chim Bằng lớn cũng không biết mấy ngàn dặm. Khi con chim Bằng ấy vỗ cánh bay lên cao, hai cánh nó…

The Astrology of Barack Obama

Astrology Anonymous Want a natal chart reading? E-mail me at astroladyconsultations@gmail.com to order an inexpensive, but personalized natal report! Barack Obama has his Ascendant in Aquarius. Indeed, he is often described as “too cool”, and lacking in emotion. Aquarius Ascendants are emotionally detached, intellectual, friendly, and skilled at the art of debate. They have the…

Juno in Synastry

Astrology Anonymous Is your love as attracted to you, as you are to him/her? Are you soul mates? Will you get married? Order a synastry report and find out now! astroladyconsultations@gmail.com In Astrology, Juno represents the “good wife”. According to the myth, Juno was Jupiter’s wife. He cheated on her, yet she still stayed with…

[Esoteric Astrology] Ba Thập Giá

Bài viết gốc Urak_Kun:
? Con người là 1 thực thể Tam Phân: Personality-Soul-Spirit Mỗi thực thể được chi phối bởi 1 trong 3 Thập Giá: Biến Đổi-Cố Định-Khởi Phát Phàm Ngã (Personality) và Linh Hồn (Linh Hồn) là  thứ đối lập với nhau nên tác nhân nối kết giữa chúng…

Transit Thổ Tinh Bảo Bình (2020 – 2022)

Bài viết gốc Vũ Đình Tường:
Nhân dịp đọc bài transit Thổ Tinh của bạn tôi, mà tự dưng LM cũng muốn viết vài dòng cho những gì mình vừa bị Thổ Tinh nhá ở Bảo Bình lúc mới chớm. Bài viết “Transit Thổ Tinh qua các cung địa bàn” của…

Thổ Tinh-luật của vật chất và tri thức

Bài viết gốc Urak_Kun:
Thổ Tinh là một hành tinh dẫn truyền Ray 3-Thông tuệ, chủ động. Những dòng mô tả trên là đang nói về hành tinh này. Khoan hãy nghĩ đến “khó khăn”, “vất vả” hay những luật lệ gợi cảm giác “mệt mỏi” như trước giờ bạn vẫn…

Vì tinh thần Bảo Bình, hãy share

Bài viết gốc Urak_Kun:
Trong cơ thể, Bảo Bình gắn với “dòng máu”. Máu chảy luân lưu khắp các bộ phận trong cơ thể, mang dưỡng khí và những nhân tố cần cho sự sống không bỏ sót hay phân biệt một nơi nào. Những nơi có sự tắc ngẽn, máu…

Mặt Trăng và ba cấp chủ tinh

Bài viết gốc Vũ Đình Tường:
Với Chiêm Tinh, LM luôn muốn được mang đến một thông điệp dễ hiểu nhất cho các bạn. Nhưng hôm nay ta sẽ đi vào điều hơi khó hiểu một chút về một vấn đề mà bình thường ta chẳng bao giờ quan tâm, mà…

Tài chính trên lá số chiêm tinh

Bài viết gốc Chiêm tinh?:
Khi xét về bất cứ một vấn đề, chúng ta có thể đặt ra một số câu hỏi nhỏ. Chúng ta lần lượt trả lời những câu hỏi vừa tầm, tổng hợp lại để đưa ra đáp án cho vấn đề lớn. Theo quan sát cá…